Przetargi Szczecinek


Zapytanie ofertowe  WoodInn/01/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnych płyt drewnopochodnych o udoskonalonych właściwościach fizyko - mechanicznych powierzchni. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs 4 „WoodINN”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 26.04.2017 r. godz. 12:00

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe

 

 


Zapytanie ofertowe  03/02/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia na rzecz grupy Kronospan usług polegających na prowadzeniu przedszkola niepublicznego wraz z oddaniem w poddzierżawę ( względnie najem) zabudowanej nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Klonowej 11.

Termin składania ofert upływa 13.02.2017 godz.12.00

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zał. nr 1 - Ogłoszenie o przetargu
dokument pdf Zał. nr 2 - Regulamin przetargu
dokument word Zał. nr 3 - Formularz oferty

 

 


Zapytanie ofertowe nr 2/10/2016

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usług obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe polegające na modyfikacji receptur farb i lakierów stosowanych do malowania i lakierowania płyt drewnopochodnych na pilotażowym ciągu demonstracyjnym, na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace rozwojowe nad technologią uszlachetniania płyt drewnopochodnych zapewniającą uzyskanie nowego produktu z powłoką lakierniczą KronoFORTITUDO charakteryzującą się parametrami wytrzymałościowymi powłok laminowanych”.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016 godz.23.59

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe nr 2/10/2016
dokument word Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/10/2016
dokument word Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usług obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe polegające na badaniach właściwości powłok lakierowych wytworzonych na płytach drewnopochodnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace rozwojowe nad technologią uszlachetniania płyt drewnopochodnych zapewniającą uzyskanie nowego produktu z powłoką lakierniczą KronoFORTITUDO charakteryzującą się parametrami wytrzymałościowymi powłok laminowanych”.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016 godz.23.59

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

 


Wykonanie i dostawa kontenerów morskich | 30.08.2016

Szanowni Państwo,

Prosimy o składania ofert na wykonanie i dostawę nowych kontenerów morskich 20’ HC FSA 200 szt. oraz dostawę używanych kontenerów morskich 20’ HC FSA 200 szt.

Kontakt w sprawie szczegółów Jacek Domaracki 607 910 042 j.domaracki@kronospan.pl lub Sebastian Piekut 518 285 062 s.piekut@kronospan.pl

Zapytanie ofertowe | 21.03.2016

Szanowni Państwo,
Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na modyfikacji lakieru UV-utwardzalnego poprzez wprowadzenie reaktywnego produktu pochodzenia naturalnego na poziomie minimum 20% wag., z zastrzeżeniem, że zmodyfikowany w ramach prac lakier charakteryzować się będzie właściwościami porównywanymi z próbką referencyjną w następujących aspektach:

• przyczepność lakieru do płyty typu MDF, HDF, wiórowych i OSB,
• barwa i połysk lakieru,
• odporność powłoki na: nacisk, przebarwienia, zimne płyny oraz żółknięcie.

 

dokument pdf Zapytanie ofertowe
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego
dokument pdf Zał. nr 2 - Wykaz aparatury
dokument pdf Zał. nr 3 - Wykaz doświadczenia
dokument pdf Zał. nr 4 - Wykaz kadry
dokument pdf Zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
   
dokument pdf Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe - Dostawa kontenerów morskich z drzwiami bocznymi. | 18.02.2016

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostawę kontenerów morskich z drzwiami bocznymi

- Wykonanie zgodnie z ISO
- Kontenery nowe lub używane


Dostawy w 2 turach:

- I tura 60 kontenerów 20 stopowych
- II tura 20 kontenerów 40 stopowych oraz 20 kontenerów 20 stopowych


Oferty prosimy składać na adres e-mail s.piekut@kronospan.pl
Kontakt pod numerami tel: 518 285 062 Sebastian Piekut, 607 910 042 Jacek Domaracki

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2015 - Dotyczące zamówienia na wykonanie usługi palowania z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. „Budowa pasywnego budynku hotelowo szkoleniowego firmy Kronospan wraz z zagospodarowaniem terenu, pomostami, małą architekturą i niezbędnym uzbrojeniem terenu” zapraszamy do składania oferty na: Wykonanie usługi palowania z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu – postępowanie nr 01/10/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/10/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 01/10/2015
dokument pdf Zał. nr 2 - Dokumentacja techniczna – do pobraniaTa strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.