Przetargi Szczecin - Kronospan

Przetargi Szczecin

Przetargi Szczecin


Zapytanie ofertowe nr 01/08/2016 - Remont torów i urządzeń kolejowych na nabrzeżu w Szczecinie z robotami towarzyszącymi.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. Remont torów i urządzeń kolejowych na nabrzeżu w Szczecinie z robotami towarzyszącymi. Zapraszamy do składania oferty na : Remont torów i urządzeń kolejowych na nabrzeżu w Szczecinie z robotami towarzyszącymi – postępowanie nr 01/08/2016. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/08/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 01/08/2016
dokument pdf Zał. nr 2 – Orientacyjny kosztorys
dokument pdf Zał. nr 3 – Dokumentacja techniczna