Przetargi Mielec


Zapytanie ofertowe  nr: KMX/001/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej technologii wytwarzania innowacyjnych płyt wiórowych o udoskonalonych właściwościach wytrzymałościowych. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Konkurs nr 6/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 20.10.2017 r., godz. 09.00.

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami, w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe


W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę: Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.