Przetargi Malta decor


Zapytanie ofertowe nr: RD DECOR/1/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy w związku z planowaną realizacją projektu pn. ”Opracowanie innowacyjnego pre-impregnowanego papieru dekoracyjnego o ulepszonych parametrach użytkowych do uszlachetniania płyt drewnopochodnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1.1 „Szybka ścieżka”.

Termin składania ofert upływa 29.11.2017 r.

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono w poniższym pliku:

dokument word Zapytanie ofertowe nr: RD DECOR/1/2017

 

 


Zapytanie ofertowe nr: MD/1/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy w związku z planowaną realizacją projektu pn. ”Opracowanie innowacyjnej kompozycji impregnującej do produkcji pre-impregnowanego papieru dekoracyjnego o ulepszonych parametrach użytkowych do uszlachetniania płyt drewnopochodnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1.1 „Szybka ścieżka”

Termin składania ofert upływa 28.06.2017 r., godz. 09.00

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono w poniższym pliku:

dokument word Zapytanie ofertowe nr: MD/1/2017

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usługi obejmującej eksperymentalne prace rozwojowe polegające na opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu badań mających na celu weryfikację wyników badań produktu końcowego w postaci papieru pre-impregnowanego uzyskanego w rzeczywistych warunkach produkcyjnych za pomocą demonstracyjnej linii pilotażowej i porównanie ich właściwości do papieru produkowanego w warunkach laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Hybrydowa linia pilotażowa do wytwarzania pre-impregnowanego papieru dekoracyjnego metodą zaklejania wieloetapowego”.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016 godz.23.59

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.