Przetargi Kronospan Polska


 

Zapytanie ofertowe: InnRec/01/2017| 15.03.2017


Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej technologii wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert upływa 23 marca 2017 godz. 12:00

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono w poniższym pliku:


dokument word Zapytanie ofertowe InnRec/01/2017

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę: Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.


 

Zapytanie ofertowe RECYKLING/01/06/2017 / Request for proposal no. RECYKLING/01/06/2017


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy elementów koniecznych do stworzenia dedykowanego wtórnego sortownika rolkowego. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs nr 3/1.2/2017 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Termin składania ofert 17.07.2017

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

    We invite you to submit your offers for the supply of the elements necessary to create dedicated secondary roller screen. The order is planned for implementation in project of Purchaser applying for a subsidy within the Priority Axis I: Supporting R&D carried out by enterprises, Measure 1.2: Sectoral R&D Programmes, Competition no. 3/1.2/2017 " Innovative Recycling ", within the framework of the Operational Programme Smart Growth 2014-2020.

  Deadline for submission of offers 17.07.2017

  The detailed inquiry with attachments in an editable version is below:

dokument PDF Zapytanie ofertowe recycling nr 01062017 | Request for proposal no recycling 01062017
dokument word Załącznik nr 1 | Attachment no 1
dokument word Załącznik nr 2 | Attachment no 2
dokument word Załącznik nr 3 | Attachment no 3
dokument word Załącznik nr 4 | Attachment no 4
dokument word Załącznik nr 5 | Attachment no 5

 

24.07.2017

KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek

Szanowni Państwo,
w imieniu KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o. informuję, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr RECYKLING/01/06/2017 na zadanie pn. „Dostawa elementów koniecznych do stworzenia dedykowanego wtórnego sortownika rolkowego”, jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę: PAL SRL, ul. Via delle Industrie 6/B, I-31047 Ponte di Piave, ITALY .

Dear Sir or Madam,
on behalf of the KRONOSPAN POLAND SP. z o.o. I inform you that as a result of accomplishing the tender procedure no. RECYCLING/01/06/2017 "Supply of the elements necessary to create dedicated secondary roller screen", as the Contractor for this order the following company was selected: PAL SRL, st. Via delle Industrie 6/B, I-31047 Ponte di Piave, ITALY .
 

Zapytanie ofertowe RECYKLING/02/06/2017 / Request for proposal no. RECYKLING/02/06/2017


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy elementów koniecznych do stworzenia  dedykowanej sekcji podającej wieży czyszczącej. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs nr 3/1.2/2017 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Termin składania ofert 17.07.2017

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

    We invite you to submit your offers for the supply of elements necessary to create dedicated cleaning tower feed section . The order is planned for implementation in project of Purchaser applying for a subsidy within the Priority Axis I: Supporting R&D carried out by enterprises, Measure 1.2: Sectoral R&D Programmes, Competition no. 3/1.2/2017 " Innovative Recycling ", within the framework of the Operational Programme Smart Growth 2014-2020.

  Deadline for submission of offers 17.07.2017.

  The detailed inquiry with attachments in an editable version is below:

dokument PDF Zapytanie ofertowe recycling nr 02062017 | Request for proposal no recycling 02062017
dokument word Załącznik nr 1 | Attachment no 1
dokument word Załącznik nr 2 | Attachment no 2
dokument word Załącznik nr 3 | Attachment no 3
dokument word Załącznik nr 4 | Attachment no 4
dokument word Załącznik nr 5 | Attachment no 5

 

24.07.2017

KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek

Szanowni Państwo,
w imieniu KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o. informuję, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr RECYKLING/02/06/2017 na zadanie pn. „Dostawa elementów koniecznych do stworzenia dedykowanej sekcji podającej wieży czyszczącej”, jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę: TRASMEC S.r.l. VIA Bergamo, 2/A 26011 Casalbuttano, Italy.

Dear Sir or Madam,
on behalf of the KRONOSPAN POLAND Sp. z o.o. I inform you that as a result of accomplishing the tender procedure no. RECYCLING/02/06/2017 "Supply of the elements necessary to create dedicated cleaning tower feed section", as the Contractor for this order the following company was selected: TRASMEC S.r.l. VIA Bergamo, 2/A 26011 Casalbuttano, Italy.
 

Zapytanie ofertowe RECYKLING/03/06/2017 / Request for proposal no. RECYKLING/03/06/2017


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy elementów koniecznych do stworzenia instalacji pilotażowej do wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej o zwiększonej zawartości surowca pochodzącego z recyklingu. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs nr 3/1.2/2017 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Termin składania ofert 17.07.2017.

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

    We invite you to submit your offers for the supply  of elements necessary to create a demo installation, which will be used to create a low-carbon lightweight chipboard with a higher content of recycled raw materials.

  The order is planned for implementation in project of Purchaser applying for a subsidy within the Priority Axis I: Supporting R&D carried out by enterprises, Measure 1.2: Sectoral R&D Programmes, Competition no. 3/1.2/2017 " Innovative Recycling ", within the framework of the Operational Programme Smart Growth 2014-2020.

  Deadline for submission of offers 17.07.2017.

  The detailed inquiry with attachments in an editable version is below:

dokument PDF Zapytanie ofertowe recycling nr 03062017 | Request for proposal no recycling 03062017
dokument word Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych | Attachment no 1 - Statement of lack of personal and capital connections
dokument word Załącznik nr 2 - Wzór oferty | Attachment no 2 - Offer form
dokument word Załącznik nr 3 | Attachment no 3
dokument word Załącznik nr 4 | Attachment no 4
dokument word Załącznik nr 5 | Attachment no 5
dokument PDF Załącznik nr 6.1 - Operacyjny schemat techniczny | Attachment no 6.1 - Operational Technical Scheme
dokument PDF Załącznik nr 6.2 - Operacyjny plan techniczny | Attachment no 6.2 - Operational Technical Plan
dokument word Załącznik nr 7 - Specyfikacja oferowanych elementów | Attachment no 7 - Specification of offered elements
   
   

 

24.07.2017

KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek

Szanowni Państwo,
w imieniu KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o. informuję, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr RECYKLING/03/06/2017 na zadanie pn. „Dostawa elementów koniecznych do stworzenia instalacji pilotażowej do wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej o zwiększonej zawartości surowca pochodzącego z recyklingu”, jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę: Instalmec s.r.l. –Societa a socio unico,Via a. Malignani, 1 33058 San Gorgio di Nogaro, Italy.

Dear Sir or Madam,
on behalf of the KRONOSPAN POLAND Sp. z o.o. I inform you that as a result of accomplishing the tender procedure no. RECYCLING/03/06/2017 "Supply of the elements necessary to create a demo installation, which will be used to create a low-carbon lightweight chipboard with a higher content of recycled raw materials", as the Contractor for this order the following company was selected: Instalmec s.r.l. –Societa a socio unico,Via a. Malignani, 1 33058 San Gorgio di Nogaro, Italy.Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.