Projekty Unijne


logotypy

PROJEKT UNIJNY RPZP.01.01.00-32-0011/16-00| 15.03.2017


W dniu 6 lutego 2017 r. z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie receptury i technologii stosowania biokomponentów
do produkcji innowacyjnych lakierów o właściwościach ekologicznych” nr RPZP.01.01.00-32-0011/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1 Małe projekty B+R.

Całkowite wydatki Projektu: 65 117,65 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 52 941,18 zł, w tym:
Dofinansowanie z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego: 45 000,00 zł, co stanowi 84,99 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu
Wkład własny Beneficjenta: 7 941,18 zł, co stanowi 15,01 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu
Podatek VAT w kwocie:12 176,47 zł stanowi koszt niekwalifikowany projektu.

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2016 r. do 30.06.2017 r.

Opis projektu:

W ramach Projektu, dokonany zostanie w jednostce naukowej, zakup usługi badawczej polegającej
na modyfikacji lakieru utwardzanego promieniami UV, poprzez wprowadzenie reaktywnego produktu pochodzenia naturalnego (ekologicznego) na poziomie minimum 20% wag. Otrzymany w ramach prac lakier powinien charakteryzować się właściwościami porównywalnymi z próbką referencyjną, zwłaszcza w kluczowych dla możliwości prawidłowego użytkowania produktów nim pokrytych, płyt drewnopochodnych typu MDF, HDF, czy OSB: przyczepność, barwa i połysk lakieru, odporność powłoki na nacisk, przebarwienia, zimne płyty i żółknięcie.

Badania obejmują właściwości fizyko-chemiczne lakieru, jak również pokrytej nimi powierzchni. Zlecone badania obejmują konkretne aspekty, tj.: właściwości reologiczne, reaktywność, stabilność lepkości i pH, przyczepność międzywarstwowa, zmiana barwy po wprowadzeniu substancji pochodzenia naturalnego, połysk lakieru, odporność powierzchni na nacisk, odporność powierzchni
na zimne płyny.

Wykonawcą usługi badawczej jest Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Jest to jednostka o charakterze badawczo - wdrożeniowym działająca w ramach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

W efekcie przeprowadzonych badań Beneficjent będzie mógł zastąpić dotychczas stosowane
w procesie produkcyjnym płyt drewnopochodnych żywice pochodzenia syntetycznego na żywice
z dodatkami naturalnymi.

Cele projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji w szczególności poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Rezultaty projektu:
Opracowanie technologii, rozwiązania przetestowanego i gotowego do wdrożenia w procesie produkcji płyt drewnopochodnych przy zastosowaniu lakierów nakładanych walcowo z udziałem żywic
o pochodzeniu naturalnym, na bazie biokomponentów i utwardzonym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przygotowanie do wdrożenia innowacji produktowej w postaci: „ECO – PŁYTY”.


Pobierz plakat

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.