Kronospan OSB
Zapytanie ofertowe nr: UP/001/2017

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu
zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy zamówienia dot. usług badawczych w zakresie opracowania nowych rodzajów płyt drewnopochodnych na bazie fornirów drzewnych.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Konkurs nr 2/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Termin składania ofert upływa 28.06.2017 r., godz. 09.00.

  Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono w poniższym pliku:

dokument doc Zapytanie ofertowe nr: UP/001/2017

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę: Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

 


Zapytanie ofertowe nr 07/11/2016 - Wykonanie Centrum Logistycznego – Hala produkcyjno-magazynowa z zadaszeniem o łącznej powierzchni użytkowej 6.774m2

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu
Zapraszamy do składania oferty na Wykonanie Centrum Logistycznego – Hala produkcyjno-magazynowa z zadaszeniem o łącznej powierzchni użytkowej 6.774m2:– postępowanie nr 07/11/2016.
Szczegółowe informacje na temat postępowania przetargowego znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 07/11/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 07/11/2016
dokument xls Zał. nr 2 - Orientacyjny kosztorys
dokument zip Zał. nr 3 - Dokumentacja techniczna

 

 


Zapytanie ofertowe nr 04/11/2016 - Wykonanie Hali Magazynowej z zadaszeniem o łącznej powierzchni użytkowej 16.800 m2

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. Wykonanie Hali Magazynowej z zadaszeniem o łącznej powierzchni użytkowej 16.800 m2.
Zapraszamy do składania oferty na Wykonanie Hali Magazynowej z zadaszeniem o łącznej powierzchni użytkowej 16.800 m2:– postępowanie nr 04/11/2016.
Szczegółowe informacje na temat postępowania przetargowego znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 04/11/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 04/11/2016
dokument xls Zał. nr 2 - Orientacyjny kosztorys

 

 


Zamiana do zapytania ofertowego nr 05/01-ST02-2016ST - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania oferty na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 05/01-ST02-2016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 05/01-ST02-2016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 05/01-ST02-2016ST
dokument xls Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych - wariant 1
dokument xls Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych - wariant 2
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument zip Zał. nr 4 – Zbiór dokumentacji

 

 


Zamiana do zapytania ofertowego nr 04/01-ST02-2016ST - Wykonanie instalacji oleju termalnego dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o zmianie do zapytania ofertowego na Wykonanie instalacji oleju termalnego dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 04/01-ST02-2016ST.

Zmianie uległy:
1. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.09.2016
2. Zmianie uległ załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Tabela cen jednostkowych

Zapraszamy do składania oferty. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 04/01-ST02-2016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 04/01-ST02-2016ST
dokument xls Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument zip Zał. nr 4 – Zbiór dokumentacji

 

 


Zapytanie ofertowe nr 04/01-ST02-2016ST - Wykonanie instalacji oleju termalnego dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania oferty na Wykonanie instalacji oleju termalnego dla linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 04/01-ST02-2016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 04/01-ST02-2016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 04/01-ST02-2016ST
dokument xls Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument zip Zał. nr 4 – Zbiór dokumentacji

 

 


Zapytanie ofertowe nr 06/01-ST02-2016 - Wykonanie instalacji elektrycznych dla linii technologicznej Hymmen oraz hali Hymmen dla zakładu DSO.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania oferty na wykonanie instalacji elektrycznych dla linii technologicznej Hymmen oraz hali Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 03/01-ST02-2016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 06/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 06/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Zbiór dokumentacji

 

 


Zapytanie ofertowe nr 03/01-ST02-2016 - Wykonanie instalacji elektrycznych dla linii technologicznej Hymmen oraz hali Hymmen dla zakładu DSO.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania oferty na wykonanie instalacji elektrycznych dla linii technologicznej Hymmen oraz hali Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 03/01-ST02-2016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 03/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 03/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Zbiór dokumentacji

 

 


Zapytanie ofertowe nr 02/01-ST02-2016 - wykonanie podziemnych przyłączy instalacji linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania oferty na wykonanie podziemnych przyłączy instalacji linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO – postępowanie nr 02/01-ST02-2016. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 02/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 02/01-ST02-2016
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Zbiór dokumentacji (schematy/rysunki itd. wg załączonego wykazu)

 

 


Zapytanie ofertowe nr 03/122016ST - wykonanie przyłącza instalacji sprężonego powietrza do nowej linii technologicznej – „T&G - Tongue and Groove” dla zakładu KRONOSPAN OSB.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania oferty na wykonanie przyłącza instalacji sprężonego powietrza do nowej linii technologicznej – „T&G - Tongue and Groove” dla zakładu KRONOSPAN OSB – postępowanie nr 03/122016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 03/122016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz oferty
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument pdf Zał. nr 4 – Umowa o zachowaniu poufności
dokument pdf Zał. nr 5 – Zbiór dokumentacji (schematy/rysunki itd. wg załączonego wykazu)


Celem uzyskania dostępu do załącznika nr 5 (zbioru dokumentacji) należy przesłać na adres mailowy l.brodowski@kronospan.pl i p.sierakowski@kronospan.pl Umowę o zachowaniu poufności wypełnioną i podpisaną przez potencjalnego oferenta.

 


Zapytanie ofertowe nr 04/122016ST - Wykonanie robót elektrycznych związanych z zasilaniem nowej sprężarki oraz urządzeń pomocniczych dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania oferty na wykonanie robót elektrycznych związanych z zasilaniem nowej sprężarki oraz urządzeń pomocniczych dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich – postępowanie nr 04/122016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 04/122016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 04/122016ST
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela cen jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument pdf Zał. nr 4 – Zbiór dokumentacji (schematy/rysunki itd. wg załączonego wykazu)


Zapytanie ofertowe nr 29/06/2016- Wykonanie Hali produkcyjno-magazynowej „Hymmen” w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. Wykonanie Hali produkcyjno-magazynowej „Hymmen” w Strzelcach Opolskich. Zapraszamy do składania oferty na Wykonanie Hali produkcyjno-magazynowej „Hymmen” w Strzelcach Opolskich. – postępowanie nr 29/06/2016. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 29/06/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego
dokument pdf Zał. nr 2 – Orientacyjny kosztorys


Zapytanie ofertowe nr 02/122016ST - dotyczące zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb nowej linii technologicznej – „T&G – tongue and groove” dla zakładu Kronospan OSB.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowej linii technologicznej T&G – Tongue and Groove Line” zapraszamy do składania oferty dotyczących realizacji usług w zakresie prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych dla potrzeb nowej linii technologicznej „T&G – Tongue and Groove” – postępowanie nr 02/122016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 02/122016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela Cen Jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument pdf Zał. nr 4 – Umowa o zachowaniu poufności
dokument pdf Zał. nr 5 – Zbiór dokumentacji (schematy/rysunki itd. wg załączonego wykazu)

Celem uzyskania dostępu do załącznika nr 5 (zbioru dokumentacji) należy przesłać na adres mailowy l.brodowski@kronospan.pl i p.sierakowski@kronospan.pl Umowę o zachowaniu poufności wypełnioną i podpisaną przez potencjalnego oferenta.

Zapytanie ofertowe nr 06/06/2016- Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego i budowa portierni kontenerowej z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego i budowa portierni kontenerowej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szczecinku przy ul. Pilskiej działki dz. nr 1, 2, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/8 obręb 21”. Zapraszamy do składania oferty na wykonanie Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego i budowa portierni kontenerowej z niezbędną infrastrukturą techniczną – postępowanie nr 06/06/2016. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 06/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego
dokument pdf Zał. nr 2 – Dokumentacja techniczna
dokument pdf Zał. nr 3 – Orientacyjny kosztorysZapytanie ofertowe nr 01/122016ST - dotyczące zamówienia na wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia nowej linii technologicznej – „T&G – tongue and groove” dla zakładu Kronospan OSB.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowej linii technologicznej T&G – Tongue and Groove Line” zapraszamy do składania oferty dotyczących realizacji usług w zakresie prac związanych z wykonaniem robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia linii – postępowanie nr 01/122016ST. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/122016ST
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
dokument pdf Zał. nr 2 – Tabela Cen Jednostkowych
dokument pdf Zał. nr 3 – Szczegółowy zakres prac
dokument pdf Zał. nr 4 – Umowa o zachowaniu poufności
dokument pdf Zał. nr 5 – Zbiór dokumentacji (schematy/rysunki itd. wg załączonego wykazu)

Celem uzyskania dostępu do załącznika nr 5 (zbioru dokumentacji) należy przesłać na adres mailowy l.brodowski@kronospan.pl i p.sierakowski@kronospan.pl Umowę o zachowaniu poufności wypełnioną i podpisaną przez potencjalnego oferenta.


Zapytanie ofertowe nr 25/05/2016 - dotyczące zamówienia na wykonanie usługi palowania z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. „Budowa pasywnego budynku hotelowo szkoleniowego firmy Kronospan wraz z zagospodarowaniem terenu, pomostami, małą architekturą i niezbędnym uzbrojeniem terenu” zapraszamy do składania oferty na wykonanie usługi palowania z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu. – postępowanie nr 25/05/2016.
Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 25/05/2016
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 25/05/2016
dokument pdf Zał. nr 2 - Dokumentacja techniczna
dokument pdf Zał. nr 3 - PZT
dokument pdf Zał. nr 4 - Geologia
Zapytanie ofertowe nr 01/12/2015 - dotyczące zamówienia na wykonanie robót ziemnych - etap XV.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania oferty dotyczących realizacji usług w zakresie prac związanych z wykonaniem robót ziemnych – etap XV– postępowanie nr 02/11/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/12/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 01/12/2015
dokument pdf Zał. nr 2 - Szczegółowy zakres prac
Zapytanie ofertowe nr 02/11/2015 - dotyczące zamówienia na wykonanie robót ziemnych - etap XV.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania oferty dotyczących realizacji usług w zakresie prac związanych z wykonaniem robót ziemnych – etap XV– postępowanie nr 02/11/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 02/11/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 02/11/2015
Zapytanie ofertowe nr 01/11/2015 - dotyczące zamówienia na dostawę kruszywa – szarogłazu III.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania oferty na dostawę kruszywa – szarogłazu III – postępowanie nr 01/11/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/11/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 01/11/2015
Proceeding No. 02/10/2015 -In connection with the realization of the project “Building the plant on the basis of an innovative technology of oriented strand board” we invite to make offers for delivery Extraction units (group 60 000) for II line of debarking and chipping in Strzelce Opolskie – proceeding no. 02/10/2015. Detailed information in the scope of the order are available in the enclosed documentation.

dokument pdf Request for offer No. 02/10/2015
dokument pdf Attachment No. 1 - Offer Form
dokument xls Attachment No. 2 – Unit prices
dokument pdf Attachment No. 3 – Layout of the production line
Proceeding No. 01/10/2015 - In connection with the realization of the project “Building the plant on the basis of an innovative technology of oriented strand board” we invite to make offers for delivery Electronics and automation (group 70 000) for II line of debarking and chipping in Strzelce Opolskie – proceeding no. 01/10/2015. Detailed information in the scope of the order are available in the enclosed documentation.

dokument pdf Request for offer No. 01/10/2015
dokument pdf Attachment No. 1 - Offer Form
dokument xls Attachment No. 2 – Unit prices
dokument pdf Attachment No. 3 – Layout of the production line
Zapytanie ofertowe nr 28/09/2015 - Wykonanie robót żelbetowych - Budynek Skrawarki w Kronospan OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót żelbetowych - Budynek Skrawarki w Kronospan OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich - postępowanie nr 28/09/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 28/09/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 28/09/2015
dokument xls Zał. nr 2 - Dokumentacja techniczna
Proceeding No 25/09/2015 - In connection with the realization of the project “Building the plant on the basis of an innovative technology of oriented stand board” we invite to make offers for delivery II line of debarking and chipping in Strzelce Opolskie – proceeding no. 25/09/2015. Detailed information in the scope of the order are available in the enclosed documentation.

dokument pdf Inquiry no 25/09/2015
dokument pdf Annex No. 1 – Offer form to the inquiry 25/09/2015
dokument xls Annex No 2 – Unit prices
dokument pdf Layout
Zapytanie ofertowe nr 02/09/2015 - dotyczące zamówienia na dostawę i montaż drukarki w ciągu linii produkcyjnej OSB.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania oferty na dostawę i montaż drukarki w ciągu linii produkcyjnej OSB – postępowanie nr 02/09/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 02/09/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 02/09/2015
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2015 - dotyczące zamówienia na dostawę materiałów do wykonania bocznicy kolejowej zakładu Kronospan OSB – etap II (2).

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” zapraszamy do składania oferty na dostawę materiałów do wykonania bocznicy kolejowej zakładu Kronospan OSB – etap II – postępowanie nr 01/09/2015. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 01/09/2015
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 01/09/2015Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.