Dotacje


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł projektu: „Opracowanie wysokowydajnego ekosystemu do symultanicznej produkcji płyt laminowanych z jednolitym dekorem, o wysokiej dokładności wykonania i płyt laminowanych ze strukturą 3D i warstwą overlay, o wysokiej wytrzymałości”.

Cele projektu:Opracowanie innowacji procesowej w postaci metodologii zastosowania wysokoefektywnego ekosystemu do jednoczesnej produkcji (I) innowacyjnych płyt laminowanych z jednolitym (uni)dekorem, o wysokiej dokładności wykonania oraz (II) płyt laminowanych ze strukturą 3D i/lub (III) warstwą overlay, o wysokiej wytrzymałości.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu i budowy 2 zintegrowanych ciągów technologicznych, wzbogaconych o szereg rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, m.in.:

- automatyzujących dotychczas mało efektywne, manualne operacje jednostkowe,

- podnoszących efektywność poszczególnych akcji procesowych,

- eliminujących błędy procesowe wpływające na defekty wyrobu końcowego,

- podnoszących dokładność kontroli jakości płyt o jednolitym dekorze,

- umożliwiających nakładanie dodatkowej warstwy overlay dla płyt o strukturze 3D (z papierem przeciwprężnym na dolnej powierzchni płyty),

 

Spółka rozpocznie produkcję zasadniczo ulepszonych wyrobów, o cechach użytkowych oraz parametrach jakościowych i wytrzymałościowych niespotykanych wśród konkurentów operujących, analogicznie jak Spółka, na rynku globalnym.


Całkowita wartość projektu: 43 425 187,59 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 17 370 075,05 PLN

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł projektu: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego jako strategicznego elementu dla umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.”.

Cele projektu: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zaplanowanych prac B+R.

Planowane efekty: W stworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowego, Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. będzie realizować przede wszystkim przedsięwzięcia badawcze określone w przyjętej Agendzie badawczej. Wypracowane rozwiązania technologiczne mają na celu umocnienie Spółki na pozycji lidera na rynku producentów płyt drewnopochodnych oraz wprowadzenie do procesu produkcji innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.
Innowacyjność produktowa będzie polegała przede wszystkim na:

  1. Uzyskaniu wyjątkowej powierzchni i higieniczności płyt drewnopochodnych.
  2. Obniżeniu zawartości i emisji związków szkodliwych płyt.
  3. Opracowaniu żywic o przełomowych właściwościach adhezyjnych.
  4. Stworzeniu ekologicznych farb i lakierów o niespotykanych właściwościach ekologicznych i fizykomechanicznych.
  5. Stworzeniu technologii nanoszenia farb o zmniejszonej zawartości LZO.
Uzyskaniu lepszych parametrów wytrzymałościowych produktów końcowych.


Całkowita wartość projektu: 8 665 965,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 972 740,00 PLN.

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej płyty wiórowej nowego typu przy wykorzystaniu nowatorskiej technologii przygotowania surowca”.

Cele projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych, których celem jest opracowanie niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej o ponad 60% udziale surowca pochodzącego z recyklingu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji Projektu Spółka rozpocznie produkcję zasadniczo ulepszonych wyrobów – lekkich płyt wiórowych, o cechach użytkowych oraz parametrach jakościowych i wytrzymałościowych niespotykanych wśród konkurentów operujących, analogicznie jak Spółka, na rynku globalnym. Wyroby te, jako wypełnienia drzwiowe oraz meblowe charakteryzować się będą wysokimi parametrami fizyko – chemicznymi, w tym: udziałem surowca z recyklingu na poziomie 60%, obniżoną gęstością na poziomie 420 ±20 kg/m3, niską emisyjnością szkodliwego formaldehydu oraz wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, odpowiadając tym samym na występujące na rynkach docelowych zapotrzebowanie (tj. w sektorze stolarki otworowej oraz w branży meblowej).


Całkowita wartość projektu: 17 761 000,28 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 7 104 400,12 PLN.

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan HPL ”.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Cele projektu: Inwestycja w środki trwałe prowadząca do rozwoju istniejącego działu badawczo-rozwojowego firmy.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury B+R firma Kronospan HPL wprowadzi na rynek nowe i ulepszone materiały oraz produkty kompozytowe na bazie polimerów termoutwardzalnych o nowych cechach użytkowych. Ponadto wdrożone zostaną autorskie technologie wytwarzania nowych materiałów i tworzyw konstrukcyjnych na bazie polimerów termoutwardzalnych z wykorzystaniem surowców odnawialnych (biokomponentów) w miejsce dotychczasowych surowców kopalnianych.


Całkowita wartość projektu: 1 900 350,00 PLN  

Dofinansowanie projektu z UE: 772 500,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2017– 31.12.2020

 

 

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.