Aktualności


06.09.2019, Szczecinek
Kronospan 30 lat w Polsce!

Lider produkcji płyt drewnopochodnych od trzech dekad wspomaga rozwój polskiej gospodarki. Kronospan jest też prawdziwą podporą branży meblarskiej. A jak wyglądała historia?

W 1961 roku w Szczecinku powstaje Zakład Płyt Wiórowych. Na jego lokalizację wybrano niezamieszkały teren południowo-wschodniej części Szczecinka. Przy firmie powstała także bocznica kolejowa. Cała produkcja oparta była na zachodnioniemieckiej technologii. Płyta wiórowa ze Szczecinka w dużej mierze trafiała na eksport, zasilając polską gospodarkę. Niestety, państwowa fabryka bez inwestycji staje się technologicznym skansenem. U progu zmian ustrojowych i gospodarczych zaczęto tworzyć w Polsce warunki inwestycyjne dla firm zagranicznych. Szansą na odbudowę zakładu upatrywano w przedsiębiorcy z Salzburga - Peter Kaindl wraz ze swoim ojcem zdecydowali się odkupić upadającą firmę, widząc w niej ogromny potencjał. W 1989 roku firma państwowa zostaje włączona do grupy Kronospan, funkcjonując wówczas w kraju nad Wisłą pod nazwą Polspan.Do podpisania umowy pomiędzy Zakładem Płyt Wiórowych w Szczecinku a Kronospan obie strony podchodziły bardzo rozważnie. Udało się zawiązać na etapie przejściowym spółkę joint venture pod nazwą Polspan, na podstawie której Kronospan wprowadził do Polski swoją organizację i stworzył podwaliny do rozwoju Kronospan w Szczecinku oraz kolejnych projektów w Polsce. Priorytetem dla nowego przedsiębiorstwa było utrzymanie i rozwój produkcji płyt wiórowych. Przez kolejne lata inwestowano w coraz nowsze, bardziej wydajne ciągi produkcyjne. Uruchomiono nowe linie do produkcji płyt wiórowych w technologii jednopółkowej Motala, a następnie Karl 11 i Karl 12, zbudowano nową infrastrukturę do produkcji wiórów, a w latach ‘90-‘95 zmodernizowano węzły produkcyjne, powiększono powierzchnie magazynowe i zainwestowano w nowoczesne maszyny do rozładunku i przerobu drewna.

W roku 2005 zakład w Szczecinku został dotknięty przez pożar. Zniszczeniu uległ praktycznie cały wydział płyt wiórowych. Dzięki bardzo silnej pozycji Kronospan w Europie, polscy klienci nie odczuli problemów wynikających z przerwy w produkcji w Szczecinku. Poziom dostaw, serwis i obsługa klientów utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich zakładów producenta w Europie. Udziałowiec spółki podjął natychmiastową decyzję o odbudowie fabryki w Szczecinku. Zespół inwestycyjny i projektowy pracował bez wytchnienia, aby po 14 miesiącach od pożaru wyprodukować pierwszą płytę wiórową. Uruchomiono nową linię z systemem ciągłego prasowania firmy Dieffenbacher, która aktualnie produkuje nawet ponad 3.000 m3 płyt na dobę. Lata 1994-2003 to intensywny rozwój technologii produkcji płyt MDF w Szczecinku. Zakład uruchamia cztery linie do produkcji płyt MDF i HDF. Udoskonalając technologię, parametry techniczne i specyfikację produktową, a także zwiększając zakres oferty Kronospan Szczecinek uzyskał pozycję światowego lidera w produkcji MDF. To tu po­wstają najbardziej wyrafinowane jakościowo płyty MDF, które zyskały uznanie najbardziej wymagających klientów na świecie. Żaden inny zakład nie może pochwalić się produkcją MDF w zakresie od 1,5 mm do 60 mm grubości. W 2013 roku Kronospan opracował założenia do strategii rozwoju branży w regionie zachodniopomorskim i rozpoczął budowę pierwszej hali Szczecineckiego Klastra Meblowego (SKM). Podczas dorocznych targów Hausmesse w 2019 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod kolejną halę SKM, o powierzchni 36 tys. m2. Celem rozwoju klastra jest utworzenie w Szczecinku centrum drzewno-meblarskiego. Dzisiaj w klastrze z sukcesem prowadzi produkcję kilka produkcyjnych firm polskich i zagranicznych, dając miejsca pracy kilkuset mieszkańcom.

Hala Szczecineckiego Klastra Meblowego na tle zakładu Kronospan w Szczecinku W ciągu ostatnich dwóch lat Kronospan w Szczecinku zrealizował także wiele pożytecznych dla miasta i środowiska inwestycji:

· Budowa od podstaw Centrum Badawczo – Rozwojowego. Oprócz nowoczesnych laboratoriów centrum odbywają się tu także zajęcia dla studentów Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej pod patronatem Kronospanu

· Budowa od podstaw budynku integracyjnego, dwujęzycznego przedszkola zakładowego dla 75 dzieci pracowników oraz mieszkańców Szczecinka

· Budowa i uruchomienie, kosztem ok. 100 mln EUR systemu ochrony powietrza UTWS z filtrem, zaś w listopadzie 2019 zostanie uruchomiony nowy mokry elektrofiltr na suszarni płyt MDF

· Rozbudowa instalacji do przetwarzania recyklingowego drewna poużytkowego w celu ochrony zasobów naturalnych – lasów

· Budowa, modernizacja i automatyzacja produkcji farb i lakierów

· Budowa nowego ciągu do produkcji papieru impregnowanego

Centrum Badawczo - Rozwojowe Kronospan w Szczecinku Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu, bogatemu know-how i innowacyjnym technologiom Kronospan produkuje szeroką gamę produktów, wyróżniających się wyjątkowym wzornictwem i jakością. W ofercie Kronospan znajduje się najbogatsza na rynku oferta płyt drewnopochodnych, zarówno pod względem palety wzorów, dekorów, jak i struktur. Jesienią 2019 zaprezentujemy klientom najnowszą ofertę TRENDS 20/21. Znajdzie się w niej 18 nowych dekorów płyt laminowanych, 12 dekorów blatów, 4 nowe dekory super cienkich blatów roboczych Slim. Wprowadzamy na rynek także nową kolekcję 24 dekorów paneli winylowych ROCKO, kolekcję płyt laminowanych w wysokim połysku i macie. Kronospan jest światowym liderem produkcji płyt drewnopochodnych - wiórowych, MDF i OSB oraz komponentów do ich produkcji. Koncern posiada ponad 100 - letnie doświadczenie i tradycję. Obecnie w skład grupy wchodzi 50 zakładów. Większość z nich znajduje się w Europie. W Polsce grupa Kronospan działa od 1989 roku - w tym roku obchodzi jubileusz 30 - lecia. Produkty Kronospan trafiają do 860 milionów klientów na całym świecie. Firma zatrudnia 15 tysięcy pracowników. Credo Kronospan jest odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz minimalizacja odpadów i wpływu na środowisko.

 

 


27.03.2019, Szczecinek
WYNIKI KONKURSU "KRONODESIGN DZIECIOM"      

 

 


01.03.2019, Szczecinek
MOKRY ELEKTROFILTR I SYSTEM BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA SUSZARNI MDF W KRONOSPANIE

Kronospan podpisał umowę, dzięki której w szczecineckim zakładzie zostanie zainstalowany wydajny, mokry elektrofiltr i bio skruber. To kolejny milowy krok ku zminimalizowaniu wpływu produkcji płyt na środowisko. Stanowi kontynuację przedsięwzięć, opartych na stałej, konsekwentnej współpracy z Burmistrzem Miasta Szczecinek, dostosowując jednocześnie zakład do europejskich wymagań BAT.

Na czym polegają prace?

To kolejny etap modernizacji systemu ogrzewania suszarni obu funkcjonujących w zakładzie ciągów produkcyjnych do produkcji płyt MDF. Obecnie zakład wyposaża obie linie produkcyjne MDF w mokry elektrofiltr, tzw. WESP (z ang.: Wet Electrostatic Precipitator) oraz dodatkowo wprowadza system biologicznego oczyszczania suszarni MDF.

Jakiej klasy elektrofiltr zostanie użyty w instalacji?

Mokry elektrofiltr o takim samym standardzie i tego samego producenta (Scheuch), jak w zakładzie Kronospan w Salzburgu. Urządzenie to zapewni dotrzymanie europejskich wymagań BAT (najlepszych dostępnych technologii) Instalacja będzie posiadać wysokiej klasy zaawansowany system sterowania i zabezpieczeń.

Kiedy nowy elektrofiltr zacznie działać?

Mokry elektrofiltr, zgodnie z wymaganiami BAT i umową z dostawcą, zostanie uruchomiony do końca listopada bieżącego roku.      

 

 


08.01.2018, Szczecinek
IKEA I KRONOSPAN PRZEPROWADZĄ AUDYT IWAY.

Kronospan, jako wiodący producent płyt drewnopochodnych i budowlanych oraz materiałów wykończeniowych, prowadzi długoletnią współpracę z IKEA. Wśród czynników, łączących obie firmy jest dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, możliwego również dzięki dbałości o środowisko naturalne.

Jedną z procedur, w których wyraża się współpraca z IKEA, są audyty IWAY, mające na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami wobec dostawców i usługodawców m.in. w zakresie warunków środowiskowych, warunków pracy i socjalnych, wpisujących się w funkcjonujące w firmie Kronospan aspekty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Takie audyty przeprowadzane są u wielu dostawców i nie są przez nich traktowane ani jako sytuacje wyjątkowe, ani nadzwyczajne. To jedne z często stosowanych elementów polityki działania wielu firm.

Kronospan zawsze działał, działa i będzie działał zgodnie z prawem i regulacjami, obowiązującymi w kraju, w którym funkcjonują jego zakłady, regularnie poddając się kontrolom uprawnionych do tego instytucji. Produkcja w zakładach prowadzona jest w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez realizację poważnych, innowacyjnych w branży, inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Firma prowadzi transparentną, otwartą politykę informacyjną, dotyczącą powyższych działań. Informacje na ich temat przekazywane są mediom oraz każdemu podmiotowi, zainteresowanemu ich merytoryczną stroną.

Jako poddostawca, Kronospan nie był dotąd bezpośrednio objęty programem audytów IWAY. Zaproszenie IKEA do jego przeprowadzenia, wystosowane na początku 2018 roku, to nie tylko wyraz wzmacniania współpracy ze szwedzkim klientem, ale również dążenia do rozwoju zakładów Kronospan jako nowoczesnych podmiotów, odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Jest to także potwierdzenie transparentności działań obu przedsiębiorstw.

Zakłady Kronospan w Szczecinku i Mielcu, w wyniku rozmów wyraziły dobrowolną zgodę na przeprowadzenie audytów IKEA, które zostaną zrealizowane na początku 2019 roku.

W polskich zakładach producenta płyt drewnopochodnych trwa także proces wdrażania BAT – nowego standardu, dotyczącego emisji zanieczyszczeń dla tego sektora przemysłu, którego wymagania wejdą w życie w listopadzie 2019 roku. Kronospan jako pierwszy producent w Polsce już zrealizował główne etapy jego wdrażania, zaś całość procesu zostanie zakończona w 2019 roku. Należy również podkreślić, że informacje, dotyczące etapów realizacji wymagań, zawartych w pozwoleniach zintegrowanych są przekazywane na bieżąco organom, odpowiedzialnym za kontrolę etapów wdrożenia dostosowań.

 


19.10.2018, Szczecinek
Informacja o przejęciu spółki Kronospan Szczecinek sp. z o.o. .

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie połączenia Kronospan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, KRS: 0000090347 (dalej „Kronospan Polska”) oraz Kronospan Szczecinek sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, KRS: 0000006799 (dalej „Kronospan Szczecinek”).

Połączenie przeprowadzano zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) (tj. łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Kronospan Szczecinek) na spółkę przejmującą (Kronospan Polska).

W efekcie połączenia, na podstawie art. 494 § 1 k.s.h., Kronospan Polska jako spółka przejmująca wstąpiła (jako następca prawny) we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kronospan Szczecinek jako spółki przejmowanej.

Tym samym od dnia 1 października 2018 roku wszelkie faktury oraz inne dokumenty rozliczeniowe będą wystawiane na lub przez Kronospan Polska, a ewentualne kwoty należne Kronospan Szczecinek z tytułu współpracy należy przekazywać na poniższe rachunki bankowe Kronospan Polska:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
27 1090 1711 0000 0001 2151 3820 /PLN/
PL37 1090 1711 0000 0001 2151 3834 /EUR/
PL74 1090 1711 0000 0001 2151 3847 /USD/


HSBC Bank Polska S.A.
02 1280 0003 0000 0031 7616 1031 /PLN/
PL78 1280 0003 0000 0031 7616 1021 /EUR/
PL51 1280 0003 0000 0031 7616 1022 /USD/


Wskutek połączenia, Kronospan Szczecinek została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i w najbliższym czasie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tytułem wyjaśnienia wskazujemy, iż wspomniana wyżej reorganizacja spółek Kronospan ma charakter wewnętrzny i jej celem jest usprawnienie funkcjonowania spółki oraz zakładu produkcyjnego w Szczecinku, a także uproszczenie relacji z kontrahentami. Potwierdzamy również, iż w związku z przejęciem Kronospan Szczecinek, Kronospan Polska zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym przedmiocie i zakresie, a także w przedmiocie i zakresie działalności prowadzonej wcześniej przez Kronospan Szczecinek.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad dotychczasowej oraz dalszej współpracy, składania zamówień, realizowania umów, rozliczeń itp. prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Zarząd Kronospan Polska

 

 


26.06.2018, Szczecinek
Studenci uniwersytetu dziecięcego odebrali dyplomy.

W Szczecinku zakończył się kolejny rok akademicki. W przedostatnią sobotę czerwca  Kronospan Design Center po raz ostatni w tym roku akademickim gościło studentów Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży (KUDiM).

Ponad 200 małych studentów odebrało dyplomy, potwierdzające udział w zajęciach. Ponadto, już tradycyjnie, na dzieci czekały prezenty w postaci gadżetów, ufundowanych przez partnerskie banki (zgodnie z tematyką wykładu, którą był „pieniądz”) oraz plecaki od organizatora i patrona uniwersytetu - firmy Kronospan.

 

KUDiM jest jedną z wielu działań na rzecz rozwoju edukacji, które potwierdzają nasz wkład w rozwój zarówno dzieci naszych pracowników, jak i dzieci mieszkańców Szczecinka. Najbardziej jednak zależy nam na tym, aby to pociechy naszych pracowników korzystały z szeregu inicjatyw, które organizujemy głównie z myślą o nich.

 

Kolejny semestr zapowiada się naprawdę ciekawie – nowi wykładowcy, nowe tematy oraz dużo zabawy podczas warsztatów.

 

Kolejny rok akademicki rozpoczniemy z przytupem – pierwszych 70 osób, zapisanych na kolejny semestr, pojedzie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie mali studenci będą mieli okazję do świetnej zabawy nauką.

Zachęcamy do rejestracji dzieci na kolejny semestr KUDiM w Szczecinku, zapisy ruszają niebawem!

       

 


22.06.2018, Szczecinek
Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo – Rozwojowe. obiekt nosi imię Romana Jańczaka.

Aby podnieść innowacyjność i umocnić przewagę technologiczną, Kronospan wybudował w Szczecinku Centrum Badawczo - Rozwojowe. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 7. czerwca br., w czasie dorocznych targów Hausmesse.

Dzięki badaniom, prowadzonym w laboratoriach centrum, oferta Kronospanu zostanie poszerzona o dodatkowe, innowacyjne produkty. Są tu prowadzone prace nad produkcją i ulepszaniem płyt drewnopochodnych o wyjątkowej jakości powierzchni i higieniczności, przyjaznych środowisku farb i lakierów, płyt drewnopochodnych o jeszcze lepszych parametrach wytrzymałościowych, a także ekologicznych żywic o niespotykanych obecnie właściwościach fizykomechanicznych. 

- Centrum Badawczo - Rozwojowe Kronospanu to innowacyjna placówka, w której będzie się spotykać teoria z praktyką, nauka z przemysłem, gdzie teorie naukowe będą konsultowane z praktykami, mającymi ogromne doświadczenie w produkcji płyt drewnopochodnych. Najlepsze teorie zostaną wdrożone w życie. - mówi dr hab. Izabela Siebielska, zarządzająca jednostką.

Wypracowane rozwiązania technologiczne mają na celu umocnienie pozycji Kronospanu jako lidera  na rynku producentów płyt drewnopochodnych. Istotne jest również wprowadzenie do procesu produkcji rozwiązań ekologicznych. Opracowanie technologii nanoszenia przyjaznych środowisku i użytkownikom farb realnie wpłynie na redukcję emisji z produkcji. Dzięki opracowaniu nowych technologii uzyskane zostaną płyty drewnopochodne o emisji takiej samej, jak z drewna naturalnego.

 

Z Centrum Badawczo - Rozwojowym już współpracują jednostki naukowe i organizacje badawcze. W ramach realizacji projektu Kronospan będzie rozwijać współpracę między innymi z: Politechniką Koszalińską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technologii Drewna, Instytutem Green Angel, Stowarzyszeniem Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia czy Szczecineckim Klastrem Meblowym. Przedsięwzięcie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 

Z laboratoriów centrum będą też korzystać studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Doktor Siebielska dodaje: - Nasze laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, z którego będą korzystać studenci WPD ostatnich lat. Da im to możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami w branży drzewnej.

 

Po raz kolejny, dzięki firmie Kronospan, w Szczecinku powstały nowe miejsca pracy. Dodatkową wartością, związaną z uruchomieniem centrum jest to, iż wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań produkcyjnych pozytywnie wpłynie na stan środowiska a także usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Fakty o Centrum Badawczo - Rozwojowym:

Powierzchnia terenu, zakupionego w przetargu od PKP: 1 ha

Powierzchnia budynku: 2000 m2, na dwóch kondygnacjach

Czas budowy: 10 miesięcy          

Otwarcie: 7. czerwca 2018 r.

Ogrzewanie: ekologiczne (pompa, czerpiąca ciepło z wnętrza Ziemi)

Budynek klimatyzowany, energooszczędny, z odzyskiem ciepła.

Przy realizacji budowy centrum brały udział w większości firmy szczecineckie. Każdego dnia przy budowie pracowało ok. 100 osób.

Obok CBR Kronospan wyremontował stary budynek biurowy PKP, w którym będzie hotel dla pracowników firmy. Znajduje się w nim 28 wygodnych pokoi apartamentowych z kuchnią i łazienką.

       

 


21.06.2018, Szczecinek
Otwarcie przyzakładowego przedszkola Kronospanu. Przedszkole MIŚ w Szczecinku już w nowym budynku.

Przy okazji trwających targów Hausmesse 2018 miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Przedszkola MIŚ przy ulicy Grudziądzkiej w Szczecinku. Powstało ono z inicjatywy firmy Kronospan, w trosce o pracowników i mieszkańców. Inwestycja pozwoliła na uzupełnienie deficytu miejsc dla dzieci w szczecineckich przedszkolach.

Powstało tu 75 miejsc dla przedszkolaków, które uczęszczają na zajęcia, odbywające się w trzech specjalistycznych salach, wyposażonych w nowoczesny, edukacyjny sprzęt. Placówka ta jednocześnie pełni  funkcję przedszkola integracyjnego, w którym edukować się mogą także dzieci niepełnosprawne.  
W uroczystości udział wzięli m. in.: Joanna Jodłowska, Członek Zarządu Kronospan Szczecinek sp. z o.o., pracownicy Kronospanu, Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek - Daniel Rak, Starosta Szczecinecki - Krzysztof Lis oraz Wicestarosta Szczecinecki - Marek Kotschy, pracownicy i pedagodzy nowo otwartej placówki, a także rodzice i – oczywiście - dzieci.
- Czegoś takiego, jak otwarcie przedszkola, jeszcze w Kronospanie nie było – zwróciła się do zebranych gości Joanna Jodłowska. - Jestem mamą trójki dzieci i bardzo dobrze wiem, co znaczy dla mam dbałość o edukację i o możliwość posłania dziecka do dobrego przedszkola. A w tym wieku najważniejszą instytucją jest właśnie przedszkole. Zaczęło się od tego, że Pani Kasia Rempel przyszła i powiedziała, że ma problem, ponieważ musi wybrać albo dalszą pracę, albo zostanie z dzieckiem w domu, bo nie ma miejsca w przedszkolach.  I, jak to w Kronospanie bywa, od pomysłu do realizacji jest stosunkowo krótka droga.
Jak zaznaczyła, przedszkole ma być nie tylko formą pomocy pracownikom firmy, ale także pozostałym mieszkańcom, których pociechy również uczęszczają do nowej placówki.
Podczas uroczystości głos zabrała także Dyrektor Przedszkola MIŚ, Bożena Kawczyńska: - Były różne koncepcje, niezliczona ilość pomysłów, ale cel był jeden. A te największe cele osiąga się tylko wtedy, gdy jest się zdeterminowanym, a właśnie taką była pani dyrektor Jodłowska. To właśnie dzięki jej działaniom i zaangażowaniu tutaj stoimy i możemy cieszyć się z tego dzieła. To właśnie Joanna Jodłowska jest jego inicjatorką, matką tego przedszkola.(…) Samo przedszkole powstało w niesamowitym tempie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc wielu ludzi.

 

Dyrektor Kawczyńska dziękowała wszystkim za okazaną pomoc, przy okazji dodając, że dalsze plany rozwoju placówki są imponujące:

- Muszę serdecznie podziękować władzom powiatu i miasta za przychylność i błyskawicznie podejmowane decyzje administracyjne. 75 miejsc, 3 sale specjalistyczne, sala dla dzieci autystycznych, nowoczesny sprzęt, nowoczesne technologie. Moje przedszkole jest przedszkolem integracyjnym i moim nadrzędnym celem była pomoc dzieciom niepełnosprawnym. (…) Może firma Kronospan jeszcze tego nie wie, ale to dopiero początek drogi. Mamy jeszcze dziesiątki pomysłów, przed nami wybudowanie sali gimnastycznej i placu zabaw i wiem, że wspólnie uda nam się je zrealizować (…)

Starosta Krzysztof Lis oraz wicestarosta Kotschy na spotkanie z dziećmi przynieśli dwa olbrzymie, pluszowe misie, odziane w koszulki reprezentacji Polski. Starosta w swojej wypowiedzi również wrócił pamięcią do początków inwestycji:

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy świadkami zwieńczenia tego wspaniałego przedsięwzięcia. Bardzo często spotykamy się z dyrektor Joanną Jodłowską i dyskutujemy o sprawach społecznych. Doskonale pamiętam, jak mi powiedziała: „Wiesz, Krzysztof, wybudujemy przedszkole”. A ja, nie kryjąc zaskoczenia, odparłem: Naprawdę? W czerwcu był nabór, a prace budowlane wciąż trwały i wtedy poczułem się w obowiązku, aby pomóc i na okres ośmiu miesięcy udostępniliśmy pomieszczenia w schronisku przy ulicy Artyleryjskiej (…).

– Nie ukrywam, że otwarcie tego przedszkola to podwójna radość – zwrócił się do gości wiceburmistrz Rak. - Po pierwsze: została wykonana bardzo fajna inwestycja, a po drugie: wypełniła ona pewien deficyt 60. miejsc dla dzieci w przedszkolach. My, jako miasto, oczywiście czujemy się zobowiązani do wypłacania subwencji i tak też robimy. Natomiast ilość placówek była ograniczona i tych miejsc brakowało. Firma Kronospan nie tylko otworzyła przedszkole, ale także zaangażowała się w rozwój szkół ponadpodstawowych; mamy też dzięki niej w Szczecinku uczelnię. Wiemy też, że zarząd ma kolejne ambitne plany odnośnie oferty mieszkaniowej. Chciałbym pogratulować tych bardzo odważnych, trafnych decyzji i tego, w jakim prospołecznym kierunku firma się rozwija.
Podczas oficjalnego otwarcia mogliśmy dowiedzieć się także nieco więcej o historii przedszkola MIŚ od jego pierwszej dyrektor – obecnej na uroczystości Pani Marianny Radzymińskiej. Poznaliśmy również poszczególne etapy realizacji inwestycji. Te przybliżył gościom Kierownik Sprzedaży Kronospan Szczecinek, Andrzej Bernaś.

Po oficjalnych przemówieniach Biskup Paweł Cieślik poświęcił placówkę, życząc jednocześnie jej podopiecznym i pracownikom mile spędzanego czasu w przedszkolnych murach. Następnie goście mieli okazję zwiedzić budynek i obejrzeć sale edukacyjne.

               

 


12.06.2018, Szczecinek
Nagrodzone prace studentów w ramach konkursu "Pokaż na co Cię stać... zaprojektuj meble z kolekcją Global Trends 2018 Kronospan"

 

Poniżej nagrodzone w ramach konkursu dla studentów prace:


     

 


24.05.2018, Szczecinek
Wyniki konkursu dla studentów

 

Wyniki konkursu „Niepowtarzalny design Twoich mebli z nową kolekcją Kronospan 2018/2019” organizowanego przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.


  


23.04.2018, Szczecinek
Kronodrzewko, czyli ekologia przez zabawę

 

To już XVIII edycja KronoDrzewko. Tegoroczna akcja odbyła się jednocześnie w Szczecinku, Szczecinie, Poznaniu, Strzelcach Opolskich, Dobroszycach, Bielicach, Pustkowie, Rudawie oraz Rytlu. Dzięki firmie Kronospan i zaproszonym gościom Polsce przybyło aż 60 tysięcy nowych drzew.

Jest 29. kwietnia 1933 roku. Delegat komitetu złożonego z leśników, przedstawicieli miejscowych władz i wojska dumnie zachwala inicjatywę, na czele której stanął. Podkreśla jej znaczenie dla kultury duchowej, fizycznej oraz materialnej. Każde jego słowo w pośpiechu notują dziennikarze lokalnej prasy i radia, zaś gęsto wypełniony mieszkańcami plac nagradza brawami. Wkrótce wszyscy razem ochoczo udają się na pobliskie tereny zielone. W drodze przygrywa im strażacka orkiestra dęta. W końcu docierają na miejsce, gdzie przepełnieni pozytywną energią, płynącą z żywiołowego przemówienia... chwytają za szpadle i zaczynają leśną pracę.


Tak wyglądały początki tradycji uroczystego sadzenia drzew w Polsce. Tradycji, która jednak za sprawą II wojny światowej szybko zanikła. Próby jej wskrzeszenia nie udały się partyjnej nomenklaturze. Być może dlatego, że brakowało ducha solidarności pośród społeczeństwa, które opierało się indoktrynacji. Dopiero lata 90-te przyniosły z zachodniej Europy Dzień Ziemi, który dla wielu aktywistów stał się dobrą okazją do przywrócenia dawnych obyczajów.


85 lat później – sięgająca swoimi tradycjami jeszcze głębiej do przeszłości firma Kronospan prowadzi wspólne sadzenie drzew. Kronodrzewko - bo tak nazywa się akcja, podczas której pracownicy firmy wraz z rodzinami, władzami lokalnymi, dostawcami, klientami, uczniami i studentami po raz osiemnasty rok z rzędu wspólnie wpływają na budowanie zrównoważonej gospodarki leśnej. W okolicach kilku miast, gdzie firma Kronospan ma swoje siedziby, zostało posadzonych 60 tysięcy nowych drzew. Od początku akcji jest to już ok. pół miliona.


Młody  drzewostan, złożony w hołdzie matce naturze, to nie jedyny pozytywny wydźwięk wydarzenia. Jako jedna z szeregu inicjatyw z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Kronodrzewko ma na celu integrację uczestników na wielu płaszczyznach – nie tylko zawodowych. Jest to wspaniała okazja do wspólnego grillowania, aktywności fizycznej, ale także poszerzenia wiedzy na temat ekologii.

  
Po wytrwałym sadzeniu drzewek uczestnicy oddają się wspólnym, rodzinnym konkursom plenerowym, w czasie których przeciąganie liny czy też wyścig w workach przyprawiają niejednego o sińca opatrzonego śmiechem. Sama zabawa jest też rajem dla najmłodszych. Dzieci mają okazję obcować ze środowiskiem naturalnym, szukając leśnych skarbów, z których później tworzą prawdziwe dzieła sztuki, prezentowane na wystawie w siedzibie firmy.


Akcja kończy się po południu, kiedy poranne sadzenie i wspólna zabawa dają się we znaki. Jednakże zmęczenie nie było w stanie zmazać uśmiechów z twarzy uczestników rodzinnej imprezy. I jest to największa nagroda dla organizatorów.


To już koniec tegorocznego Kronodrzewka. Cieszymy się, że byliście z nami i pomogliście nam zadbać o przyrodę, z której możemy teraz wspólnie korzystać. To dobro, które zostawimy po sobie dla naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. Dziękujemy. Odliczamy dni do następnej akcji.

Jakub Piniarski

Nowe drzewka posadziły też przedszkolaki przy budynku Kronoprzedszkola w Szczecinku. Pomagali im w tym rodzice, opiekunowie oraz przedstawiciele Kronospanu.

Szczecinek natomiast zyskał 110 dużych, nowych drzew, posadzonych przez Burmistrza Miasta Szczecinka, Starostę Szczecineckiego oraz Członka Zarządu Kronospan, Krzysztofa Aleksandrowicza. Zasadzono je przy ulicach: Limanowskiego - 24 szt. (grab kolumnowy), Pileckiego - 20 szt. (grab kolumnowy), Chodkiewicza - 20 szt. (klon kolumnowy) oraz Chełmińskiej - 6 szt. (grusza drobnoowocowa).

 

                     

 


28.03.2018, Szczecinek
Zzaprojektuj meble z nową kolekcją Kronospan Global Trends 2018 

Przeczytaj regulamin konkursu

 

 

 


05.02.2018, Szczecinek
Kronospan odwołał się od decyzji UOKiK

 

Kronospan będzie do skutku bronić swojego dobrego imienia, dlatego 29 stycznia 2018 złożył odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy oraz na prowadzone inwestycje.

Grupa ekspertów, po wnikliwej analizie, nie stwierdziła naruszeń, na które powołuje się UOKiK. Dlatego Kronospan zdecydował się odwołać od niesłusznej, jego zdaniem, decyzji i zamierza bronić dobrego imienia firmy oraz wszystkich, związanych z nią, osób, przed sądem.

W dniu 28 grudnia 2017 roku doręczono spółkom Kronospan Szczecinek sp. z o.o. i Kronospan Mielec sp. z o.o. decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą prowadzonego postępowania antymonopolowego i rzekomego stosowania przez spółki praktyk, ograniczających konkurencję na rynku płyt wiórowych i pilśniowych. Decyzja stwierdza naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakłada na spółki karę pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Po dogłębnej analizie uzasadnienia decyzji spółki z całą mocą podkreślają, iż nie zgadzają się z przedstawionymi w niej tezami oraz stanowiskiem UOKIK.
Postępowanie, prowadzone przez UOKIK, odnosi się do okresu od 2008 do 2011 roku. Co istotne, w decyzji stwierdzono zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk (których fakt istnienia spółki konsekwentnie kwestionują) z dniem 7 września 2011 roku. 
W ocenie Kronospanu wszystkie działania, podejmowane przez firmę, wpływają na poprawę i rozwój konkurencyjności w branży. Pragniemy również poinformować, że pracownicy, odpowiedzialni za kontakty handlowe, zostali przeszkoleni w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów o ochronie konkurencji.

 

 

 

 


22.11.2017, Szczecinek
KRONOSPAN LAUREATEM NAGRODY SUPERBRANDS 2018!

Kronospan otrzymał prestiżową nagrodę Superbrands 2018 za markę Krono Original, pod którą firma produkuje wysokiej jakości panele podłogowe. Nagroda Superbrands jest przyznawana głosami konsumentów na świecie od ponad dwudziestu lat, w Polsce - od dwunastu.


To kolejna nagroda, przyznana Kronospanowi. Firma szczyci się także m.in. tak prestiżowymi laurami, jak Diament Forbesa, Orzeł Wprost, Pracodawca Jutra czy Orzeł Eksportu dziennika Rzeczpospolita za innowacyjny produkt eksportowy, płytę MDF Plus Extra.

Laminat Krono Original wygląda autentycznie, jak prawdziwe, twarde drewno. Jest idealną alternatywą dla drewnianej podłogi i oferuje różnorodność pięknych i naturalnych możliwości dekoracyjnych. Zalety podłóg laminowanych są znaczne: są długotrwałe, solidne i sprawiają, że każdy dom zyskuje ciepłą i przyjemną atmosferę. W produkcji podłóg Krono Original Kronospan skupił się na naturalnym i autentycznym wyglądzie z intensywnymi kolorami, naturalnymi strukturami powierzchni, szczególnym blaskiem i efektem prawdziwego drewna.
Organizacja Superbrands jest jedyną na świecie niezależną jednostką, promującą ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację studiów przypadku marek, które osiągnęły rynkowy sukces. 

O przyznaniu tytułu Superbrand 2018 zadecydowali wyłącznie konsumenci, oceniając na ile polecają oraz odradzają poszczególne marki. Łącznie wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy respondentów, a ocenionych zostało prawie 2 000 marek. Badanie metodą CAWI zrealizował instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Badanie Superbrands realizowane jest co roku i jest największym badaniem siły marki w Polsce.

 

     

 


07.11.2017, Szczecinek
Design i innowacje w Kronospan Design Center

Kronospan w październiku po raz kolejny był organizatorem szkolenia, skierowanego do specjalistów z branży meblarskiej. Kolejne tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Nowoczesny design i innowacje w meblarstwie”.


Do Szczecinka zjechało niemal dwustu branżystów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się nie tylko stolarze, ale także projektanci, designerzy, mistrzowie produkcji, brygadziści i specjaliści. Niektórzy z gości pokonali niemal tysiąc kilometrów, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym, dwudniowym wydarzeniu. - Organizowane przez nas szkolenia prowadzimy dla klientów firm grupy Kronospan. To głównie stolarze, projektanci i architekci - mówi Tomasz Gnojek, Dyrektor ds. sieci Strefa Płyt. - Chodzi o to, by przedstawić im obraz naszych produktów w trochę innej formie. Po prostu, jak można je użyć, powiedzieć im, co zawiera nasza oferta, na ile jesteśmy komplementarni, co tak naprawdę robimy, jaki mamy asortyment, jaki towar, jakie produkty są dostępne „od ręki".

Firma Kronospan przyzwyczaiła już swoich gości do wysokiego poziomu organizowanych wydarzeń, odbywających się w atmosferze, sprzyjającej nie tylko przyjaznej wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim - pełnej fachowości i profesjonalizmu. W tym miejscu warto wspomnieć także o miejscu, stworzonym i dostosowywanym do wciąż rosnących potrzeb obecnego rynku meblarskiego, czyli Kronospan Design Center. To tutaj, na ponad 2 tysiącach metrów kwadratowych spotkali się zaproszeni goście oraz wystawcy i szkoleniowcy.

Na gości czekały m.in.: cieszący się niegasnącym zainteresowaniem, jedyny w Polsce rozsuwany dom, stoiska targowe i szkoleniowe, a także stworzona tuż przed tegoroczną edycją Hausmesse - Krono Design Factory, czyli ultranowoczesna linia produkcji mebli firmy Grześkowiak, przetwarzająca płytę meblową w gotowy do złożenia mebel. W ofercie znalazł się także panel zajęć, skierowany do designerów i projektantów, pozwalający na poznanie tajników projektowania mebli.

Tym razem wśród wystawców i szkoleniowców znaleźli się przedstawiciele takich marek, jak: GTV - producent szerokiej gamy akcesoriów meblowych i okuć, DDD BBUCINA - producent płyt, blatów oraz dekorów meblowych, HRANIPEX - producent m.in. obrzeży, oklein i dekorów meblowych, HETTICH - producent całej palety różnorodnych okuć, prowadnic, zawiasów i innych akcesoriów do mebli, a także: firmy InfoTEC CNC oraz EFL.

- W czasie warsztatów w Krono Design Factory przerabiamy płyty na najnowocześniejszych w świecie maszynach od samego początku, kiedy płyta wjeżdża do klienta do momentu, kiedy otrzymujemy gotowy mebel - mówi Dariusz Wieczorkiewicz, Dyrektor ds. Sprzedaży Kronospan Szczecinek. - W krótkim czasie jesteśmy tu w stanie skutecznie przeszkolić dużą grupę pracowników. Każdy może dotknąć naszego produktu, zobaczyć jakość obróbki. To jest właśnie to praktyczne szkolenie. O ile wiem, żadna inna firma konkurencyjna nie jest w stanie zagwarantować tego swoim klientom - dodaje Dariusz Wieczorkiewicz.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się wspólnym kibicowaniem polskim piłkarzom, grającym w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata z drużyną Armenii. Podczas drugiego zaś - do rywalizacji przystąpili sami uczestnicy szkolenia. Co prawda nie piłka, a składanie i montaż szuflad stał się tematem przewodnim wspólnej zabawy. Trzech najszybszych zawodników wyjechało ze Szczecinka z profesjonalnymi narzędziami, ufundowanymi przez jednego z wystawców.

- Dużą popularnością cieszy się Krono Design Factory - tzw. „mała fabryka". Montujemy w niej meble, które później przekazujemy na szczytny cel, m.in. na wyposażenie domów dziecka czy przedszkoli - mówi Dariusz Wieczorkiewicz.

Szkolenia i imprezy wystawienniczo-targowe, organizowane przez Kronospan, oceniane są wysoko zarówno przez wystawców, jak i odwiedzających je specjalistów. W jednym miejscu można tu spotkać czołowych przedstawicieli producentów akcesoriów i rozwiązań, wykorzystywanych w branży meblarskiej. Nie po raz pierwszy zaprezentowana została szeroka gama rozwiązań i najnowszych trendów obecnego wzornictwa oraz technologii produkcji.

 

           

 


05.11.2017, Szczecinek
Indeksy dla studentów Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku

Dzięki inicjatywie i pod patronatem Kronospan, we współpracy z Politechniką Koszalińską, władzami miasta i powiatu oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego rok temu utworzono w Szczecinku Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej (WPD). Dzisiaj kształci się na nim ponad 80 studentów, którzy nie muszą wyjeżdżać z rodzinnego miasta, aby zdobyć bardzo dobre, cenione na rynku pracy wykształcenie.


W połowie października w hali głównej Kronospan Design Center odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Wzięły w niej udział władze uczelni, zarząd i kadra kierownicza firmy Kronospan, wśród której znaleźli się także wykładowcy przedmiotów praktycznych, przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz studenci I i II roku.

- W październiku minionego roku mieliśmy to szczęście, że uruchomiliśmy pierwszy rok studiów. Ideą utworzenia Wydziału Przemysłu Drzewnego był rozwój sektora drzewno - meblarskiego oraz zastosowania w nim technologii wytwarzania i obróbki opartych o zautomatyzowane linie technologiczne. Przyczynkiem powstania wydziału było zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, przygotowaną do rozwiązywania zadań, związanych z obsługą i utrzymaniem tych linii technologicznych, umiejętnością projektowania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komputerowych oraz dogłębną znajomością procesów i maszyn, związanych z przetwórstwem drzewnym – powiedział Dziekan WPD, prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz. Przedstawił słuchaczom także kierunki, na których studenci mogą poszerzać swoją wiedzę oraz podsumował pierwszy rok funkcjonowania wydziału.

Głos podczas uroczystości zabrał także Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal: - Wydział zamiejscowy powstał właściwie na zamówienie. To firma Kronospan oraz władze samorządowe miasta i powiatu miały tak świetny pomysł, że wystąpiły do naszej uczelni z wnioskiem o utworzenie tego wydziału, za co bardzo serdecznie dziękuję.

Świeżo upieczonym studentom złożył życzenia Członek Zarządu Kronospan Szczecinek, Krzysztof Aleksandrowicz: - Czekamy z niecierpliwością na absolwentów i mam nadzieję, że zajmiecie miejsca starszych menadżerów, kierowników i specjalistów, którzy są jakże potrzebni temu regionowi. Ten rozwój to właśnie ludzie. Firma to nie jest podmiot bezosobowy. Tworzą ją zawsze ludzie. Korzystajcie z tego, co możemy wam zaoferować, bądźcie aktywni. Zapewniam, że na pewno otrzymacie nasze wsparcie.
  
- Jestem bardzo dumny z tego, że doczekałem się nobilitacji miasta i utworzenia wydziału zamiejscowego studiów dziennych. Nie musimy być wcale prowincją z tego powodu, że żyjemy w mniejszym mieście. Mam nadzieję, że zarówno wy, jak i wasi następcy w najbliższych latach udowodnicie to, że Szczecinek nie jest prowincją. Jest po prostu mniejszym ośrodkiem, teraz również ośrodkiem akademickim. Życzę, aby wam się na tej „prowincji” w Szczecinku naprawdę dobrze wiodło, żebyście byli zadowoleni z poziomu studiowania, z atmosfery, jaka panuje w mieście. Żebyście korzystali z całego otoczenia okołobiznesowego. Z tego, że można tu również bardzo sympatycznie wypoczywać. Poznajcie Szczecinek, integrujcie się z nim, a później, po zakończeniu studiów w naszym mieście, zostańcie i miejcie wiele satysfakcji z pracy, którą tutaj znajdziecie – zwrócił się do studentów Burmistrz Miasta Szczecinek, Jerzy Hardie - Douglas.

Młodzi ludzie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali indeksy z rąk Dziekana prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusza Tomkiewicza i Prodziekana, dr inż. Sławomira Nagnajewicza, a tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet studentów Politechniki Koszalińskiej. Otrzymali także upominki od swojego patrona. Odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wykład inauguracyjny na temat identyfikacji zabytkowych mebli dr inż. Julii Lange zwieńczyły poniedziałkową uroczystość.

Wśród zaproszonych gości na inauguracji nie zabrakło także Joanny Jodłowskiej - Członka Zarządu Kronospan Szczecinek, Joanny Szremskiej – Dyrektor Personalnej Kronospan, Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, Artura Wezgraja, Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Mirosława Kamińskiego, Prezesa Wójta Gminy Szczecinek, Ryszarda Jasionasa, Rzecznika Starosty Szczecineckiego, Piotra Rozmusa czy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Kronospan, Michała Baka, który przedstawił interesująca prezentację na temat prowadzonych przez firmę działań z zakresu B+R.

Studia na WPD w Szczecinku są niezwykle atrakcyjne. Poza tym, że zapewniają wysokie kwalifikacje, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do zawodu w doskonale rozwiniętych branżach: drzewnej i meblarskiej, obfitują także w dodatkowe benefity od Kronospanu - hojnego sponsora: wyjazdy zagraniczne, upominki, stypendia nawet do 500 zł miesięcznie. Nauka prowadzona jest zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym. Na żaków już od trzeciego semestru czeka coraz więcej godzin zajęć praktycznych. Z każdym kolejnym semestrem liczba godzin wzrasta. Będą oni także wyjeżdżać do innych krajów, gdzie na własne oczy zobaczą funkcjonowanie różnych zakładów - w zeszłym roku akademickim był to niemiecki Hannover.

 

           

 


03.11.2017, Szczecinek
Biznes społecznie odpowiedzialny

Kronospan prowadzi unikatowy uniwersytet dziecięcy

Jest wiele sposobów prowadzenia biznesu. Można koncentrować się wyłącznie na rozwoju firmy i zwiększaniu zysków, ale można też prowadzić produkcję w oparciu o zrównoważony rozwój. Peter Kaindl - właściciel Kronospanu - dbając o rozwój firmy, troszczy się także o otoczenie i edukację dzieci. Dowodem na poparcie tej tezy jest kolejny z wielu projektów, prowadzonych przez firmę: KUDiM – Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży w Szczecinku.


Szczecinecczan już nie dziwią inicjatywy Kronospanu na rzecz rozwoju edukacji – jest ich tak wiele: klasy patronackie o profilach: mechanicznym i drzewnym w Zespole Szkół Technicznych, w których uczy się obecnie 103 uczniów, przedszkole MIŚ dla 60 dzieci, program edukacji ekologicznej Eko Krono, w którym wzięło udział 1000 uczniów ze Szczecinka, Akademia Recyklingu Kronospan, konkursy edukacyjne, np. Myśl na zielono i inne. Na Wydziale Przemysłu Drzewnego, utworzonym dzięki Kronospanowi i pod jego patronatem kształci się obecnie blisko 90 przyszłych inżynierów branży drzewnej.

Działania firmy na polu edukacji są nie do przecenienia – dzięki Kronospanowi młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać na kosztowne studia do innych miast. Mogą studiować na miejscu i oszczędzają wydatków swoim rodzicom. Dodatkowym bonusem są, fundowane co roku przez patrona, stypendia do 500 złotych miesięcznie dla każdego studenta czy wyjazdy zagraniczne.

Joanna Jodłowska, Członek Zarządu Kronospan, czuwająca nad całym przedsięwzięciem, o Wydziale Przemysłu Drzewnego i KUDiM mówi: - Szczecinek też zyskuje – status ośrodka akademickiego podnosi rangę i prestiż miasta. Cieszymy się więc z kolejnego, niezwykle wartościowego projektu, tym razem skierowanego do dzieci, pozwalającego rozwijać kreatywność i pobudzać pozytywne zainteresowania naszych dzieci z zakresu nauk ścisłych.”

Zajęcia skierowane są dla dwóch grup wiekowych: od klas I-V szkoły podstawowej oraz klas VI-VIII plus klasy gimnazjalne. Na zajęcia, prowadzone przez wykładowców Politechniki Koszalińskiej, w drugiej edycji uniwersytetu dziecięcego przyjęto 250 dzieci.

Studenci otrzymują indeksy, w których po każdym wykładzie przystawiona zostanie pieczątka, potwierdzająca zaliczenie zajęć. Po uzyskaniu odpowiedniej liczny zaliczeń, na koniec semestru, studenci otrzymają dyplomy KUDiM.

Kronospan wziął na siebie wszystkie działania organizacyjne oraz prawie całość kwestii finansowych. To ogromne, logistyczne przedsięwzięcie, wymagające mnóstwa pracy zespołu, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele zarządu i kierownictwa firmy, jak i pracownicy.
|
Oprócz pokrycia wszelkich kosztów logistycznych projektu oraz udostępnienia pomieszczeń i sprzętu multimedialnego Kronospan, wraz ze sponsorami, przekazał na potrzeby zajęć cenne pomoce naukowe, w tym zestawy do budowy elektrycznych pojazdów, urządzenia do ręcznego drukowania w systemie 3D, drukarkę 3D, tablety. Kronospan przekazał też środki na pokrycie pozostałych kosztów funkcjonowania uniwersytetu, łącznie z wynagrodzeniami wykładowców.

Biorąc pod uwagę ogrom wkładu i pracy, i środków, firma docenia każde wsparcie przy realizacji projektu, w tym środki, przekazane przez władze miasta i powiatu oraz przez licznych sponsorów KUDiM – przedsiębiorstwa ze Szczecinka.

Kronospan szczególnie dziękuje firmom: ABI, Spin, Global Technik, ZUM, WURTH, Proton, Dalbet, Terbud, Górny, Stylbud, Securitas, Straschu, Lapp Polska, RATO, NCH, GP Technika, Geka, Stol-tap, Grześkowiak, CTS Semikon, SEW, Afcona, Pilgaz oraz Elektro Bud.

- Niespełna rok temu rozpoczynaliśmy działalność Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży. Nasze działania okazały się sukcesem. W ciągu kilku godzin mieliśmy już ponad 250 małych studentów. Dzisiaj ten sukces powtarzamy, ale tak naprawdę nie liczby świadczą o tym, że odnieśliśmy sukces, a przepiękne listy, które otrzymaliśmy od dzieci – mówi Jakub Piniarski, HR Manager Kronospan Szczecinek.

Małgosia, mała studentka pierwszej edycji KUDiM pisze: „Kochany Kronospanie! Bardzo mi się podobało, jak nas uczyłeś różnych ciekawych historii, a na koniec mi się wszystko podobało, bardzo było fajnie.”

Wiktoria napisała: „Bardzo podobała mi się prezentacja o robotach i dronach – bardzo bardzo bardzo bardzo mi się to podobało. Dziękujemy za prezentacje.”

Zajęcia dziecięcego uniwersytetu odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w świetnie wyposażonym Kronospan Design Center (KDC). Zarówno dzieci, jak i rodzice, mają tu komfortowe warunki do nauki i obserwacji. Podczas, gdy mali studenci biorą udział w ciekawych zajęciach, przygotowanych specjalnie dla nich, rodzice mogą spokojnie pić kawę i jednocześnie obserwować swoje pociechy w sali restauracyjnej Strefa Smaku, znajdującej się tuż obok, w tym samym budynku hali głównej KDC.

Program zajęć obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty w małych, dziesięcioosobowych grupach. Tematy zapowiadają się pasjonująco i obejmują między innymi druk 3D, tajemnice głębin mórz i oceanów czy programowanie robotów.

 

 

         

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.