Przetargi Pustków - Kronospan

Przetargi Pustków


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/11/16/CH/L

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja obejmująca wybór oferenta:

dokument pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Informacja korygująca do zapytania ofertowego nr 1/11/16/CH/L

Szanowni Państwo,

Szczegóły korekty dotyczącej Zapytania nr 1/11/16/CH/L zamieszczono poniżej.

dokument pdf Informacja korygująca do zapytania ofertowego 1/11/16/CH/L

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/11/16/CH/L

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy, montażu, uruchomienia i przeszkolenia operatorów dla zestawów chromatograficznych GC i HPLC, na potrzeby realizacji projektu pt. „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan HPL”.

Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2016, o godz. 23.59.

Szczegółową treść Zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej.

dokument pdf Zapytanie ofertowe 1/11/16/CH/L
dokument pdf Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 1/11/16/CH/L
dokument xls Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań