Przetargi Malta decor - Kronospan

Przetargi Malta decor


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usługi obejmującej eksperymentalne prace rozwojowe polegające na opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu badań mających na celu weryfikację wyników badań produktu końcowego w postaci papieru pre-impregnowanego uzyskanego w rzeczywistych warunkach produkcyjnych za pomocą demonstracyjnej linii pilotażowej i porównanie ich właściwości do papieru produkowanego w warunkach laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Hybrydowa linia pilotażowa do wytwarzania pre-impregnowanego papieru dekoracyjnego metodą zaklejania wieloetapowego”.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016 godz.23.59

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono poniżej:

dokument pdf Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/10/2016
dokument word Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań