Przetargi Kronospan Polska - Kronospan

Przetargi Kronospan Polska


 

Zapytanie ofertowe: InnRec/01/2017| 15.03.2017


Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego opracowania nowatorskiej technologii wytwarzania niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Konkurs 3 „Innowacyjny Recykling”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert upływa 23 marca 2017 godz. 12:00

Szczegółową treść zapytania wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zamieszczono w poniższym pliku:


dokument word Zapytanie ofertowe InnRec/01/2017